Werkgever/Opdrachtgever

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. De markt stelt hoge eisen en de economische recessie vergroot de onzekerheid voor organisaties en medewerkers. Werkdruk neemt toe.  Wat kan Crossover voor u betekenen? Crossover richt zich op personal coaching, management coaching en teamcoaching. Medewerkers worden begeleid naar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Met mijn ruime ervaring als werkcoach op de vloer worden trajecten begeleid tot klant gerichter of  markt gerichter werken. Kortom: mijn lange ervaring met effectieve resultaten,  maakt dat ik veelzijdig en breed inzetbaar ben voor u en uw medewerkers.

Coachee

Mijn manier van coachen is een sterk middel om samen met u uw coachingsvraag te realiseren. Het voordeel voor u als coachee is om in een coachingstraject uw aandacht te richten op persoonlijke ontwikkeling in relatie tot uw werk en overige omgevingsfactoren. Inzicht krijgen in en het verbreden van uw mogelijkheden. Het leren accepteren van uw beperkingen. Het leren maken van  keuzes. Kortom: mijn manier van coachen is voor u het moment  om tot gezonde zelfreflectie te komen. En stappen te zetten naar beter zelfmanagement. ‘De gedachte die u te eten geeft, wint altijd!’. Crossover!

CROSSOVER COACHING staat voor de manier waarop ik personal coaching, management coaching en teamcoaching ondersteun en begeleid. Met als doel mensen een nieuwe stap te laten zetten op weg naar beter zelfmanagement. Zet een andere stap. Ervaar het nieuwe loopvlak als een uitdaging. CROSSOVER!

Mijn manier van coachen is er op gericht om coachees een nieuwe dynamiek  te laten ervaren en eigen te maken. Los te laten komen van conditioneringen, weerstanden en oude patronen. Daadwerkelijk een nieuwe stap  te zetten die ruimte biedt voor ontwikkeling en uitdaging. Beter en gezonder zelfmanagement.